Misyonumuz

1- İstanbul’daki Nevşehirli bürokrat ve işadamlarını bir araya getirmek, Nevşehirliler arasında yakın bağlar kurarak iletişimi güçlendirmek,

2- Nevşehir’deki kurumlar ve Derneğimizin arasında koordinasyonu sağlamak ve ortak projeler geliştirilmesini temin etmek

3- İşverenlerin ticari, bürokratların mesleki gelişimine katkıda bulunmak, marka şehir ve marka şirketler oluşturulmasına destek vermek,

4- Nevşehir’in ve NEVBİAD’ ın yurt içi ve yurt dışı tanıtım faaliyetlerine öncülük etmek

5- Nevşehir ve çevresi ile ülkemizin ekonomik, sosyal, kültürel, eğitsel, sağlık, çevre ve sportif konularında bilimsel ve çağdaş çözümler üretmek.

6- Sosyal yaşamın geliştirilmesini sağlamak, bu konularda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapma

7- İlgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak ve sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi yönünde çaba gösteren diğer sosyal ve mesleki kuruluşlara destek sağlamaktır.

Vizyonumuz

1- İstanbul’daki Nevşehirli bürokrat ve işadamlarını bir araya getirmek, Nevşehirliler arasında yakın bağlar kurarak iletişimi güçlendirmek,

2- Nevşehir’deki kurumlar ve Derneğimizin arasında koordinasyonu sağlamak ve ortak projeler geliştirilmesini temin etmek

3- İşverenlerin ticari, bürokratların mesleki gelişimine katkıda bulunmak, marka şehir ve marka şirketler oluşturulmasına destek vermek,

4- Nevşehir’in ve NEVBİAD’ ın yurt içi ve yurt dışı tanıtım faaliyetlerine öncülük etmek

5- Nevşehir ve çevresi ile ülkemizin ekonomik, sosyal, kültürel, eğitsel, sağlık, çevre ve sportif konularında bilimsel ve çağdaş çözümler üretmek.

6- Sosyal yaşamın geliştirilmesini sağlamak, bu konularda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapma

7- İlgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak ve sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi yönünde çaba gösteren diğer sosyal ve mesleki kuruluşlara destek sağlamaktır.