Başkanın Mesajı

DEĞERLİ HEMŞEHRİLERİM,

Uzun bir değerlendirme döneminden sonra derneğimizi kurduk. İstanbul’da yaşayan Nevşehirli bürokrat ve işadamlarının bir derneği var artık : NEVBİAD, Nevşehirli Bürokrat ve İşadamları Derneği.

Derneğimizin kurulması amacıyla İstanbul Valiliği Dernekler Müdürlüğüne müracaatımızı ….tarihinde yaptıktan sonra, 2014 yılı Kasım ayında ilk genel kurulumuzu yaptık. Benim de aralarında bulunduğum 11 kişilik yönetim kurulumuzu belirledik. 2014 yılı Aralık ve 2015 yılı Ocak ayında mutad yönetim kurulu toplantılarımızı yaparak 2015 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız faaliyetlerimizi değerlendirdik. İlk faaliyetimiz olarak da 11 Şubatta bütün üyelerimiz ve onların misafirlerinin katılacağı yemekli toplantı yapmayı kararlaştırdık. Bu toplantımıza konuşmacı olarak da İstanbul eski valisi Hüseyin Avni Mutlu’yu davet ettik.

Derneğimizin temel amacı, üyelerimiz arasında dayanışmayı, yardımlaşmayı sağlamak; Nevşehir Valiliği, Üniversite, Belediye ve Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileriyle de iyi bir diyalog kurarak Nevşehir’in geleceğine katkıda bulunmaktır.

İstanbul’da Nevşehirlilerin kurduğu ve faaliyetlerini sürdüren birkaç dernek bulunuyor. Bu dernekler, NEVBİAD’ı kurmak üzere bir araya geldiğimiz 50 bürokrat ve işadamı hemşehrilerimizin hedefleri ve beklentilerine cevap verememekteydi. Bunun üzerine, bu boşluğu doldurmak ve daha önemli ve anlamlı hedefler gerçekleştirmek amacıyla yeni ve fakat diğer derneklere rakip olmayan, onlara alternatif veya rakip olmayan, bilakis gerektiğinde onlara da destek olacak, kesilmiş olan Nevşehir-İstanbul diyaloğunu da yeniden tesis edecek bir dernek kurduk.

Derneğimiz inşallah, üyelerimize, Nevşehir’ e ve güzel Ülkemize hayırlı olur.

Selam ve saygıyla..

Kazım Tekin
NEVBİAD Başkanı
İstanbul Başakşehir Kaymakamı.