Yazarlar Köşesi


27.Mart.2020

İş Dünyamızın Yeni Konusu: Kısa Çalışma Ödeneği

Giris:

Yaşamaya devam ettiğimiz ekonomik krize ilaveten maalesef bir sağlık krizi ve bu krizin yarattığı bir finansal kriz de tüm hayatımıza girmiş bulunmakta. Bu sağlık krizinin  finansal krizin ötesine bir yapısal krize dönüşebilecek olması tüm iş dünyamızı bir an önce gerekli önlemleri almaya yönlendirmektedir. Bu önlemlerden bir tanesi de daha önce de mevzuatımızda olan kısa çalışma ödeneğidir. Mevzuatımızda olmasına rağmen bu ödeneğin alınma şartlarının çok katı olması şimdiye kadar hiçbir firmanın (bildiğimiz kadarı ile) bundan yararlanmasını mümkün kılmadı. Ancak bir süre önce Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şartları 10 sektör için kolaylaştıracağını belirtmesi zor durumda olan firmalara bir umut ışığı olmuştur.  Yine ilgili Bakanımızın açıklamasına göre  23.03.2020 tarihinde başvurular başlayacaktır.

Konunun teknik ayrıntısına girmeden ana hatları ile siz sayın üyelerimize hatırlatmak isteriz.


Kısa Çalışma Ödeneği

İşçilerin ücretlerinin bir kısmının işveren  yerine  İş-Kur  tarafından  karşılanması uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvuruları başlamıştır.  

Başvurular sonucu;

  • İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
  • Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekiyor.

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. 

Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Aşağıda 2020 yılı için aylık kısa çalışma ödeneği hesabı verilmiştir.  


Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır ve kısa çalışma ödemeleri, hak edilen işsizlik ödeneğinden mahsup edilmektedir.


İşkur tarafından yayınlanan Kısa Çalışma Ödeneği bilgilendirme notlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi


Bülent Yıldırım