Haberler

27.Kasım.2015

RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan NAMLI’dan Tayvan Ziyareti

Nevşehir’li Bürokrat ve İşadamları derneği yönetim kurulu üyelerinden Alphan NAMLI şirketinin Tayvan operasyonlarını tetkik etmek üzere geçtiğimiz günlerde Tayvan’a gitti.


Dünyada yirmiden fazla ülkede finansal denetim ve uygunluk değerlendirme faaliyeti gösteren RoyalCert International Registrars Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan NAMLI Tayvan ziyareti hakkında Nevbiad’da yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi;“Doğu Asya’nın dört kaplanından biri olan Tayvan’ın çok hızlı kalkınarak 1950’lerdeki fakir ülke konumundan bugün kalkınmış bir ülke konumuna yükselmesi, devletin ekonomik kalkınmadaki önemli rolünün başarılı bir örneğidir. Tayvan’ın başarısının temel faktörlerinden biri Batı’yı tamamen kopyalamaması, kendi ekonomik plan ve politikalarını saptarken Batı’dan yararlanması, ancak kendi tarihini, kültürel geçmişini, sosyal ve siyasi şartlarını göz önünde bulundurarak tamamen kendine özgü bir model oluşturmasıdır. Tayvan’da sanayi genellikle küçük ölçekli bir yapılanma gösterdiğinden, Ar-ge desteği de bu duruma göre biçimlenmiştir. Devlet, bu küçük ölçekli işletmelerin sınırlı kaynakları ile Ar-ge faaliyetlerini yüklenmede karşılaştıkları güçlükleri gidermek amacıyla politikalarını belirlemiştir. Bunun yanısıra, küçük işletmelerin gereksinimleri doğrultusunda pazarlama ve teknik eğitim konularında olduğu kadar teknolojik Ar-ge oluşturulmasında da kurumlar yaratmıştır. Tayvan eğitime çok önem veren ve buna büyük kaynaklar ayıran bir ülkedir. Tayvan’da eğitimin sadece belli yaşlardaki bir çağ nüfusuna yönelik olmadığı, her yaşta, değişik meslek gruplarındaki kişilerin de sık sık eğitim aldıkları, mesleklerinde kendilerini yetiştirdikleri gözlemlenmektedir. Ülkenin bu beşeri faktöre verdiği önem, eğitim seviyesi yüksek işgücüne sahip olmasının etkisine neden olmuştur. Tayvan’ın özellikle yüksek teknolojili sektörlerinin gelişmesinde devlet politikalarının etkin rolü olmuştur. Genel anlamda Tayvan devletinin ülkenin kalkınmasındaki rolü incelendiğinde, uygulanan politikaların ve verilen teşviklerin çoğunun pazar ekonomisinin işlemesine engel olacak teşvikler olmadığı, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına da uygun olan Ar-Ge, eğitim teşviki gibi teşviklerin ağırlıklı olduğu görülmektedir.”


Ayrıca 300 den fazla sanayi kuruluşa audit ve teknik kontrol hizmeti verdiklerini belirten Alphan NAMLI, Nevbiad üyelerini ve tüm Nevşehir’li işadamlarını Tayvan’a davet etti.