Haberler

02.Kasım.2021

Nevşehirli Bürokratlar ve İşadamları Derneği'nden Olağan Genel Kurul Çağrısı

NEVBİAD Yönetim Kurulunun 01 Kasım Pazartesi günü yaptığı toplantıda almış olduğu karar doğrultusunda derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Kasım Pazar günü, Millet Caddesi, No 186, 34104, Fatih, İstanbul adresindeki Topkapı Eresin Hotel’de saat 11:00 de yapılacaktır. 


Belirtilen günde çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 05 Aralık Pazar günü aynı adreste ve aynı saatte yapılacaktır.


Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.


GÜNDEM :

1. Açılış ve yoklama

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi

3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, ibrası

4. Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, ibrası

5. Yeni yönetim kurulu ile denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

6. Tüzük değişikliği

7. Dilek ve öneriler

8. Kapanış