Haberler

12.Ekim.2022

NEVBİAD'dan Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı

NEVBİAD Yönetim Kurulunun 01 Ekim Cumartesi günü yaptığı toplantıda almış olduğu karar doğrultusunda derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29 Ekim Cumartesi günü saat 11:00’de, Orman sokak, No 08, Florya, Bakırköy, İstanbul adresindeki Beyti Restoran’da yapılacaktır.


Belirtilen günde çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 05 Kasım Cumartesi günü aynı adreste ve 17:00’de gerçekleştirilecektir.


Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.


GÜNDEM :

1.  Açılış ve yoklama

2.  Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi

3.  Kamu yararına çalışan dernek statüsü için müracaat kararı alınması

4.  Tüzük tadilatı

5.  2023 yılı üye aidat miktarının belirlenmesi

6.  Yeni yönetim kurulu ile denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

7.  Dilek ve temenniler

8.  Kapanış