Haberler

NEVBİAD Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti

NEVBİAD'ın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 29 Ekim Cumartesi günü saat 11:00'de Orman Sokak No: 08, Florya, Bakırköy, İstanbul adresindeki Beyti Restoran'da gerçekleştirildi. Toplantıda çoğunluk sağlandı ve gündem maddeleri görüşüldü. Yapılan seçimler sonucunda yeni yönetim kurulu üyeliklerine ve denetim kurulu üyeliklerine ilişkin kararlar alındı. Yönetim kurulu başkanlığına Kazım Tekin seçildi. İkinci toplantıya gerek kalmadan çoğunluk sağlandığı için toplantı başarıyla tamamlandı.

Toplantı gündemi şu şekildeydi:


GÜNDEM:

 1. Açılış ve yoklama
 2. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi
 3. Kamu yararına çalışan dernek statüsü için müracaat kararı alınması
 4. Tüzük tadilatı
 5. 2024 yılı üye aidat miktarının belirlenmesi
 6. Yeni yönetim kurulu ile denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
 7. Dilek ve temenniler
 8. Kapanış


DENETİM KURULU ASİL ÜYELER

 1. Adnan SAĞLAM
 2. Ahmet İNCİ
 3. Tolgar ERDOĞMUŞ


DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER

 1. Ahmet EFE
 2. A. İlker TEPEKÖY
 3. Altan İÇÖZ


YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 1. Kazım TEKİN
 2. Ramazan ÜLGER
 3. Serdar BİLGİ
 4. Bülent YILDIRIM
 5. Muhittin SAĞLAM
 6. Seçkin ÇEKİRDEKÇİ
 7. M. Alphan NAMLI
 8. Yaşar KÖYBAŞI
 9. Murat ERESİN
 10. Fatih ACER


YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

 1. Fehmi YILMAZ
 2. Murat ERGÜN
 3. Sarper SILAOĞLU
 4. Mehmet TAŞKIN
 5. Oğuz TÜRKKAN
 6. Seçkin SATILMIŞ
 7. Vejni BÜYÜK
 8. Birol ERGÜVEN
 9. Mesut ÇETİN
 10. İlker KURUÖZ